Spreiding

FAM - Federatie Autorijschool Management

Verkeersscholen, die bij Federatie Autorijschool Management zijn aangesloten, vindt u overal in Nederland. De FAM heeft in het land totaal 50 regio’s. Bij aan melding van een nieuw lid controleert het bestuur van de FAM of deze nieuwe verkeersschool aan de bijzonder hoge eisen van de FAM voldoet. Als aan die kwaliteitseisen voldaan kan worden, krijgt deze verkeersschool toestemming om lid te worden van de FAM.