Introductie

De FAM werd 30 jaar geleden opgericht door een groep vooruitstrevende rijschoolondernemers die de gedurfde naam Federatie Autorijschool Managers kozen. Gedurfd, omdat 30 jaar geleden de gemiddelde rijschoolhouder zich allesbehalve een ‘manager’ voelde, laat staan zich zo noemde. Enige jaren na de oprichting werd het woord ‘manager’ veranderd in ‘management’.

De FAM werd opgericht om de binnen de federatie aanwezige kennis te bundelen en beschikbaar te stellen voor het gezamenlijke belang van de leden.
De FAM is een vooruitstrevende, moderne en naar de toekomst gerichte organisatie die haar aandachtsveld vooral ook richt op externe betrekkingen met de overheid en met andere organisaties in Nederland en Europa.

Inmiddels is de FAM vertegenwoordigd in diverse overlegorganen en organisaties zoals Denktank, CBR-overleg, het branchevoorzittersoverleg, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en in Europees verband in de EFA / CIECA.

Het stelt zich ten doel de hoogste kwaliteit in rij- en theorieopleidingen te garanderen en ondersteunt de aangesloten verkeersscholen bij het management, de lesmethodes, de presentatie en de bewaking van de kwaliteit van de medewerkers.
De FAM manifesteert zich als kenniscentrum. Daarnaast organiseren ze cursussen en symposium wat betreft verkeer en opleidingen. Ook is de FAM gericht op het uitwisselen van informatie en kennis binnen de verschillende aangesloten leden.